вторник, 17 май 2011 г.

Презентация на Астропарти Байкал

conference „SIENTIX
Вижте за резултатите от проучването тук.
Моето обучение за блоговете варира между второ и трето място.