петък, 31 март 2017 г.

сряда, 29 март 2017 г.

Връзка между наука и индустрия. Среща с родители, работещи в различни направления.


Разговор с мениджъра на фирмата „Research and Development“ (R&D ) Даниел Иванов.

Състезание по проекта "Твоят час" с учениците от ПГ по КТС гр. Правец


Състезание по проекта "Твоят час" с учениците от ПГ по КТС гр. Правец.В него бяха използвани материали от урока "Съзвездия", качен тук: https://v.gd/luONVJ, кйто беше създаден по времена курса на EUN "Navigation through the Ages", както и въпроси от проект COMPASS с използване на JSX GRAPH динамичен софтуер.

понеделник, 27 март 2017 г.

Constelation


https://v.gd/luONVJ

неделя, 26 март 2017 г.

Learn English Kids


http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/games/whats-the-time

How to create a Kahoot Quiz, Survey and Discussion

сряда, 22 март 2017 г.

Eratosthenes experiment, 21.3.2017 - Pravets, Bulgaria, Vocational Secondary School of Computer Technologies and Systems ( PG po KTS)


Vocational Secondary School of Computer Technologies and Systems Latitude: * 42.8947366471807 Longitude: * 23.90803098678589 Ние намерихме дължината на сянката 0,91 m на гномон 1,02 m. Ъгълът при върха на гномона е 41,75 градуса. Измерихме разстоянието до екватора с Google Earth между Правец и екватора и използвайки съотношението на 360/41,75 = C/4723,52, за обиколката на Земята получихме C=40 729.75 km.