вторник, 8 юли 2014 г.

Вторa SCIENTIX конференция (24-26 October 2014 г.) - Регистрацията за конференцията вече е отворена всички желаещи!


Вторa SCIENTIX конференция (24-26 October 2014 г.) Втората SCIENTIX Конференцията ще се проведе 24-26 October 2014 г. в Брюксел, Белгия. При очакваното участие на около 550 учители, политици, изследователи и мениджъри на проекти, той ще бъде един от най-големите събития в мрежа в STEM образование в Европа. Участието ще бъде безплатно. Освен това, ще бъде платена нощувката (петък 24 и събота 25) за всички 550 участници, както и храната от петък вечер до неделя на обяд. Повече информация: http://www.scientix.eu/web/guest/conference • Поканата за участие вече е отворена. Краен срок за представяне на предложение за презентации, щандове, практически семинари и кръгла маса:. 31ви Юли 2014 Автори ще бъдат уведомени за успешните предложения от 31 август 2014 година. • Регистрацията за конференцията вече е отворена всички желаещи. Важно: Участието ще бъде одобрявано по реда на регистриране. Ако получите имейл с "Registration Confirmed - Scientix Conference 2014", това означава, че е потвърдена вашето участие. Обърнете специално внимание на условията и реда за SCIENTIX покриващи вашата настаняване петък 24 и събота 25 октомври. Регистрирайте се следвайки линковете от страницата за конференцията, дадена по-горе!