понеделник, 30 декември 2013 г.

Scientix, oбщност за научно образование в Европа

    В съответствие с целите на Лисабонската декларация и с утвърждаването от Eвропейскaтa Комисия, че има нужда от насърчаване на по-широко проучване на методологиите в областта на научното образование в началните и средните училища и за подкрепа на мрежите на учителите от декември 2009 г. стартира нова, уеб-базирана информационна платформа за научно образование в Европа – Scientix. Нейната цел е да се осигури редовно разпространение и споделяне на постигнатия напредък, ноу-хау и най-добрите практики в областта на научното образование и да обезпечи механизъм за обратна връзка. 

       През първите 3 години на проекта SCIENTIX , учителският панел www.scientix.eu подкрепи редица дейности като : изграждане на научни и педагогически критерии за събиране на съдържание; анализиране, коментиране , и рейтинг на SCIENTIX учебни материали и ресурси; даване на обратна връзка за използваемостта на портала и неговите услуги , принос в подготовката на Европейската конференция ; мониторинг на разпространението на проекта на регионално и национално ниво ; като подпомогна участие в национални и международни конференции и събития, за да се представи проекта и даде възможност за активно участие в общностите от практики, достъпни на портала .

Сега , SCIENTIX направи следващата стъпка - започна втората част на проекта. 

Подробности за проекта вижте тук: