вторник, 28 октомври 2014 г.

Одобрени участници за Националната конференция по Scientix


Вече има списък на одобрените участници за за Националната конференция по Scientix на: http://www.math.bas.bg/omi/nso/?p=211 Кандидатите, които са одобрени без поемане на разходите, трябва да потвърдят участието си до 15 ноември 2014 г. на адрес scientix.bg@gmail.com. Одобрението участници, които са заявили участие в постер-сесията, трябва да изпратят постерите си в електронен вид до 25 ноември 2014 г. на адрес scientix.bg@gmail.com. Форматът на постер сесията е свободен, т.е. ще имате на разположение щанд, на който да презентирате с компютър или с други средства. В постерите трябва да присъства логото на Scientix и на домакина на конференцията, Института по математика и информатика на БАН, които можете да изтеглите оттук: Scientix и ИМИ-БАН

петък, 17 октомври 2014 г.

It’s all about Energy


It’s all about Energy е вече преведен на български език: http://files.eun.org/scientix/resources/TranslationOnDemand/SHELL-inGenious-IAAE_BG.pdf или кликнете тук.

inGenious Superbenz Workshop


Superbenz Workshop е вече преведен на български език: http://storage.eun.org/resources/upload/377/20141017_175632817_377_Shell_InGenious_Superbenz-Workshops_BG.pdf или кликнете тук.

четвъртък, 16 октомври 2014 г.

2nd SCIENTIX Conference


Втората SCIENTIX Конференцията ще се проведе 24-26 октомври 2014 г. в Брюксел , Белгия. В нея ще участват около 600 учители , политици , изследователи и мениджъри на проекти. Това ще бъде едно от най-големите събития за изграждане на мрежи в STEM образованието в Европа. Участието е безплатно. Освен това проектът SCIENTIX ще поеме освен настаняването и храната и пътя на 200 учители. От нашата страна ще участват 22 учители и университетски преподаватели. Конференцията ще бъде предавана онлине. Програмата на конференцията може да се види на: http://files.eun.org/scx2-conf-programme/2nd_Scientix_conference_final_programme-2014-10-2426.pdf или кликнете тук.