вторник, 9 септември 2014 г.

Kонференция на проекта Scientix


Поканим за участие в Националната конференция на проекта Scientix на 7-8 декември 2014 в ИМИ-БАН. Ще се представят последните тенденции в приложение на изследователския подход в образованието по математика и природни науки, както и възможности за използване на електронните ресурси от платформата на Scientix. В конференцията ще участват специалисти по образованието от няколко европейски страни, експерти, администратори и учители. Планирани са пленарни доклади, постер сесия, уъркшоп и панелна дискусия. Регистрацията за кандидатстване за участие е на адрес или на: http://www.math.bas.bg/omi/nso/?page_id=136 По-пълна информация можете да намерите на http://www.math.bas.bg/omi/nso/?cat=14 или на: http://www.math.bas.bg/omi/nso/?cat=14

Няма коментари:

Публикуване на коментар