сряда, 15 април 2015 г.

ХVII Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”.


ХVII Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”. ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА” ОБЯВЯВА ХVII Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”. Той е включен в програмата на Министерството на образованието и науката за извънкласните дейности през настоящата учебна година и е под патронажа на първия български космонавт генерал Георги Иванов. Конкурсът се провежда в пет тематични направления. Крайният срок за предаване на конкурсните работи е 26 май 2015 година. Повече подробности може да намерите в Регламента на конкурса. Всички проекти трябва да бъдат придружени от регистрационен формуляр на авторите

Няма коментари:

Публикуване на коментар