понеделник, 18 октомври 2010 г.

ITEMS


Подобряване на обучението на учителите по математика и науки

ITEMS (Improving Teacher Education in Maths and Science)

Целта на този онлайн курс е да представи учебни материали за получаване на първоначални познания по електричество, насочени към ученици на възраст между 12 и 16 години.
Материалите ги насърчават и им дават възможност да се научат чрез проучване. Те са предоставени на разположение чрез платформата за online обучение Moodle. Симулации и анимации са вградени в проучването използвайки Phet симулации: http://phet.colorado.edu/.
След завършването на курса, учителите разполагат с лично копие от материалите да се използват интерактивно с техните ученици online, ако желаят.
http://itemspro.net/courses/elec/electricity.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар