понеделник, 18 октомври 2010 г.


Scientix е уеб базирана oбщност за научното образование в Европа, отворена за преподаватели, изследователи, политици и всички желаещи в областта на научното образование.
Scientix се управлява от Европейската Училищна Мрежа (European Schoolnet) от името на Европейската комисия: Генерална дирекция "Изследвания - 7РП" Наука в обществото програмата“ (European Commission (DG Research - FP7 Science in Society Programme).
Повече информация може да видите на следната web page:
http://www.scientix.eu
Новини и подробна информация ще бъдат качвани непрекъснато в моя блог:
http://ceca-scientix.blogspot.com/

Presentation about Scientix
Scientix–bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар