понеделник, 17 април 2017 г.

ВЛИЯНИЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ПОДХОДИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА С ИЗПОЛЗВАНЕ ОНЛАЙН ПЛАТФОРМИ И ДИНАМИЧЕН СОФТУЕР В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОЕКТИ И В ПРОЕКТА SCIENTIX


IMPACT OF RESEARCH APPROACHES TO TRAINING IN PHYSICS USING ONLINE PLATFORMS AND DINAMIC SOFTWARE IN EUROPEA... by Tsetsa on Scribd

Влияние На Изследователските Подходи При Обучението По Физика с Използване Онлайн Платформи и Динамичен Соф... by Tsetsa on Scribd

Няма коментари:

Публикуване на коментар