неделя, 23 април 2017 г.

Национален семинар по проект SPACE AWARENESS /Информираност за Космоса/


ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПОДХОДИ И НОВИ МЕТОДОЛОГИИ И ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО ПО АСТРОНОМИЯ В ПРОЕКТА SCIENTIX by Tsetsa on Scribd

Как да се регистрирате в SCIENTIX?

How to Registrate at Scientix by Tsetsa on Scribd

ПРОГРАМА На Национален семинар по проект SPACE AWARENESS /Информираност за Космоса/

програма на Национален семинар по проект SPACE AWARENESS /Информираност за Космоса/ by Tsetsa on Scribd

Няма коментари:

Публикуване на коментар